Azerbaycan TV Kulesi

Azerbaycan TV Kulesi'ne 28 duraklı, 75 katlı, 220 metre seyir mesafeli, 1000 kg taşıma kapasiteli, 4 m/sn hızında, 2:1 dişlisiz makine daireli, 2 adet şahıs asansörü montajı yapılmıştır.